1. NÁZOV A PÔVOD: 

 • Obchodný názov: Thermo Jaseň 
 • Jaseň štíhly tepelne 
 • upravený Thermo úpravou 
 • Botanický názov: Fraxinus excelsior 
 • Pôvod : Estónsko, Chorvátsko 

2. POPIS: 

Drevina je tepelne upravená technológiou THERMO D – pri tejto úrovni je popri zmene sfarbenia dreva, biologická odolnosť a rozmerová stabilita kľúčová vlastnosť. Drevo s úrovňou spracovania Thermo D je klasifikované podľa normy EN 113 ako “trvanlivé“ – jeho prirodzená odolnosť proti hnilobe a hubám spĺňa požiadavky pre 2. triedu trvanlivosti s minimálnou životnosťou 25 rokov. 

Drevo s touto úrovňou spracovania je vhodné pre použitie v exteriéri. Celý proces tepelnej úpravy dreva prebieha v prehriatej pare, ktorá je v procese tepelného spracovania kľúčová. Prítomnosť pary slúži na: 

Vytvorenie ochrannej atmosféry hlavne kvôli degradácii lignínu, čo má za následok výraznejšie poškodenie dreva, výrazné zhoršenie pevnosti v ohybe a pod. 

Vytvorenie prúdenia a zrovnomernenia rozloženia teploty v celom objeme komory. 

Zabránenie možného lokálneho vznietenia (tlenia) dreva. 

Po ukončení tepelného spracovania nasleduje postupné chladnutie na teplotu medzi 120°C a 90°C, počas ktorého dochádza k čiastočnému spätnému navlhčeniu dreva na hodnotu okolo 7%. 

3. KVALITA: 

 • 1 trieda – beľ, hrče a stopy po hmyze nie sú povolené. 
 • Mierne farebné rozdiely sú povolené 
 • Chyby ako povrchové trhliny sú povolené do 5% dodaného množstva. 
 • Mechanické poškodenie je povolené do 5% dodaného množstva. 

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Jaseň sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí, kde sa drevo inštaluje – môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Prasklinám na rezných koncoch dosiek, zamedzíte napr. použitím ochranného prípravku REMMERS Induline SW 910. Tento opis zosychania a praskania dreva sú prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie. 

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske. 

Materiál by sa pred inštaláciou mal skontrolovať. Všetky poškodenia a kazy sa pred inštaláciou musia nahlásiť predajcovi. Začiatok inštalácie znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu. Inštaláciu by mal vykonať profesionálny/odborne vyškolený montážnik/realizátor. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku. Ak si chcete prečítať inštalačnú príručku navštívte stránku www.dlhslovakia.sk 

4. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

 • Hustota (v čerstvom stave): 620 kg/m3 
 • Hustota (pri 12 % vlhkosti): 490 kg/m3 
 • Hustota po Thermo úprave (pri 7% vlhkosti): 180 kg/m3 
 • Objemové zosychanie: 4,0 % 
 • Celkové tangenciálne zoschnutie (T): 1,2 % 
 • Celkové radiálne zoschnutie (R): 2,1 % 

Drevo je krehké so schopnosťou absorpcie a straty vlhkosti – mení svoje rozmery pod vplyvom rôznych podmienok okolia. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť o 3% oproti stanoveným rozmerom. 

5. PÍLENIE A OPRACOVÁVANIE 

 • Pílenie: dobré 
 • Zarážanie klincov/Skrutkovanie: potrebné vopred predvŕtať 
 • Lepenie: dobré 
 • Povrchová úprava: dobrá 

6. TRVÁCNOSŤ / PRIRODZENÁ ODOLNOSŤ 

 • Rozklad: dobré až veľmi dobré vlastnosti 
 • Termity: Trvácnosť triedy D – odolné 
 • Hmyz v suchom dreve: trvácne drevo – odolné 
 • Huby: Trieda 2 – trvácne drevo (podľa noriem EN)