1. NÁZOV A PÔVOD: 

 • Obchodný názov: Teak 
 • Botanický názov: Tectona grandis 
 • Rodina: Verbenaceae 
 • Krajina pôvodu: Južná a juhovýchodná Ázia 

2. POPIS: 

 • Beľ: biela až svetlosivá 
 • Jadro: žltohnedé až tmavohnedé 
 • Vlákna rovné 
 • Textúra/Kresba: výrazná 

Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti, zamedzeniu jemných prasklín na povrchu dosiek odporúčame použiť, napr. transparentné ochranné exteriérové oleje od firiem VERMEISTER alebo REMMERS. Renovácia terasy by sa mala vykonávať približne dvakrát za rok (pred zimou a po zime). 

3. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI: 

 • Hustota v čerstvom stave: 900 kg/m3 
 • Hustota pri 12% vlhkosti: 670 kg/m3 
 • Celkové tangenciálne zosychanie: 4,7% 
 • Celkové radiálne zosychanie: 2,6% 
 • Pevnosť v tlaku: 56 N/mm2 
 • Statická pružnosť v ohybe: 98 N/mm2 
 • Modul pružnosti v ťahu: 13740 N/mm2 
 • Bod nasýtenia vlákien: 24% 

4. OPRACOVÁVANIE: 

 • Pílenie: obtiažne 
 • Sušenie: bez výrazného rizika, pomalé 
 • Klincovanie/Skrutkovanie: dobré, potrebné predvŕtať 
 • Ukončenie/Povrchová úprava: dobré 

5. PRIRODZENÁ ODOLNOSŤ: 

 • Hniloba: veľmi dobré 
 • Termity: stredné až dobré 
 • Hmyz v suchom dreve: stredné až dobré 
 • Huby: trieda 1 – veľmi odolné (according EN standards) 

Tento druh dreva prirodzene spadá do triedy 5 použitia (konečné použitie – v prímorskom prostredí alebo v brakickej vode) kvôli jeho vysokej mernej hustote a tvrdosti. Odhadovaná životnosť Teak je 30-50 rokov. 

6. POZNÁMKY KU KVALITE : 

Malé trhliny, praskliny, živicové kanáliky, uzly/hrče, beľové drevo, nerovnomernosti, stopy po nedofrézovaní a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovaní sú povolené do 10 % dodaného množstva materiálu. Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené/ohnuté kusy a iné deformácie nie sú klasifikované ako vady/kazy. 

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Teak sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí kde sa drevo inštaluje – môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Prasklinám na rezných koncoch dosiek, zamedzíte napr. použitím ochranného prípravku REMMERS Induline SW 910. 

Tento opis zosychania a praskania dreva sú prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie. 

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske. 

Materiál by sa pred inštaláciou mal skontrolovať. Všetky poškodenia a kazy sa pred inštaláciou musia nahlásiť predajcovi. Začiatok inštalácie znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu. Inštaláciu by mal vykonať profesionálny/odborne vyškolený montážnik/realizátor. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku.

7. ŠPECIÁLNE KLIMATICK É PODMIENKY: 

Výrobky sa dodávajú s predpokladom, že klienti skontrolovali, či sú výrobky vhodné na zamýšľaný účel. Za určitých klimatických podmienok sa drevina Teak môže správať inak, ako je uvedené v tomto popise.