1. NÁZOV A PÔVOD: 

 • Obchodný názov: Sibírsky Smrekovec 
 • Botanický názov: Larix sibirica 
 • Rodina: Pinaceae 
 • Krajina pôvodu: západný, stredný a juhovýchodný Sibír 

2. POPIS: 

 • Beľ: žltobiela 
 • Jadro: žltohnedé 
 • Vlákna rovné 
 • Textúra/Kresba: stredná 

Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že terasová doska zosivie. Odporúča sa použiť špeciálny olej na zachovanie prírodnej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho 

životnosti, zamedzeniu jemných prasklín na povrchu dosiek odporúčame použiť, napr. transparentné ochranné exteriérové oleje od firiem VERMEISTER alebo REMMERS. Renovácia terasy by sa mala vykonávať približne dvakrát za rok (pred zimou a po zime). 

3. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI: 

 • Hustota v čerstvom stave: 850 kg/m3 
 • Hustota pri 12% vlhkosti: 600 kg/m3 
 • Celkové tangenciálne zosychanie: 8,2% 
 • Celkové radiálne zosychanie: 4,2% 
 • Pevnosť v tlaku: 55 N/mm2 
 • Statická pružnosť v ohybe: 99 N/mm2 
 • Modul pružnosti v ťahu: 13800 N/mm2 
 • Bod nasýtenia vlákien: 26% 

4. OPRACOVÁVANIE: 

 • Pílenie: ľahké 
 • Sušenie: normálne, riziko krútenia 
 • a vzniku prasklín 
 • Klincovanie/Skrutkovanie: dobré, potrebné predvŕtať 
 • Ukončenie/Povrchová úprava: dobré 

5. PRIRODZENÁ ODOLNOSŤ: 

 • Hniloba: stredné až dobré 
 • Termity: stredné 
 • Hmyz v suchom dreve: stredné 
 • Huby: trieda 3 – stredne odolné (according EN standards) 

Tento druh dreva prirodzene spadá do triedy 3 použitia (konečné použitie – v exteriéry na povrchu, nie v priamom styku so zemou) kvôli jeho mernej hustote a tvrdosti. Odhadovaná životnosť Sibírsky Smrekovec je do 25 rokov. 

6. POZNÁMKY KU KVALITE : 

Malé trhliny, praskliny, živicové kanáliky, uzly/hrče, beľové drevo, nerovnomernosti, stopy po nedofrézovaní a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovaní sú povolené do 10 % dodaného množstva materiálu. Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené/ohnuté kusy a iné deformácie nie sú klasifikované ako vady/kazy. 

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Sibírsky Smrekovec sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí kde sa drevo inštaluje – môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Prasklinám na rezných koncoch dosiek, zamedzíte napr. použitím ochranného prípravku REMMERS Induline SW 910. Tento opis zosychania a praskania dreva sú prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie. 

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske. 

7. ŠPECIÁLNE KLIMATICKÉ PODMIENKY: 

Výrobky sa dodávajú s predpokladom, že klienti skontrolovali, či sú výrobky vhodné na zamýšľaný účel. Za určitých klimatických podmienok sa drevina Sibírsky Smrekovec môže správať inak, ako je uvedené v tomto popise.