1. NÁZOV A PÔVOD: 

 • Obchodný názov: Massaranduba 
 • Botanický názov: Manilkara spp. 
 • Rodina: Sapotaceae 
 • Krajina pôvodu: Tropická južná Amerika 

2. POPIS: 

 • Beľ: ružovobéžová 
 • Jadro: tmavočervenohnedé, miestami ružovkasté 
 • Vlákna: rovné 
 • Textúra/Kresba: jemná 

Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti , zamedzeniu jemných prasklín na povrchu dosiek odporúčame použiť, napr. transparentné ochranné exteriérové oleje od firiem VERMEISTER alebo REMMERS. Renovácia terasy by sa mala vykonávať približne dvakrát za rok (pred zimou a po zime). 

3. FYZIKÁLNE VLASTNOSTI: 

 • Hustota v čerstvom stave: 1300 kg/m3 
 • Hustota pri 12% vlhkosti: 1100 kg/m3 
 • Celkové tangenciálne zosychanie: 9,4% 
 • Celkové radiálne zosychanie: 7,1% 
 • Pevnosť v tlaku: 90 N/mm2 
 • Statická pružnosť v ohybe: 190 N/mm2 
 • Modul pružnosti v ťahu: 19600 N/mm2 
 • Bod nasýtenia vlákien: 27% 

4. OPRACOVÁVANIE: 

 • Pílenie: ľahké, vyžaduje sa sila 
 • Sušenie: pomalé, vyžaduje opatrnosť, 
 • riziko krútenia a vzniku prasklín 
 • Klincovanie/Skrutkovanie: dobré, potrebné predvŕtať 
 • Ukončenie/Povrchová úprava: dobré 

5. PRIRODZENÁ ODOLNOSŤ: 

 • Hniloba: dobré až veľmi dobré 
 • Termity: dobré až veľmi dobré 
 • Hmyz v suchom dreve: dobré 
 • Huby: trieda 1 – veľmi odolné (according EN standards) 

Tento druh dreva prirodzene spadá do triedy 5 použitia (konečné použitie – v prímorskom prostredí alebo v brakickej vode) kvôli jeho vysokej mernej hustote a tvrdosti. Odhadovaná životnosť Massaranduba je 30-50 rokov. 

6. POZNÁMKY KU KVALITE : 

Malé trhliny, praskliny, živicové kanáliky, uzly/hrče, beľové drevo, nerovnomernosti, stopy po nedofrézovaní a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovaní sú povolené do 10 % dodaného množstva materiálu. Nerovnomerný sklon vlákien, skrútené/ohnuté kusy a iné deformácie nie sú klasifikované ako vady/kazy. 

Drevo je prírodný materiál so schopnosťou absorbovať a strácať vlhkosť. Šírka a hrúbka dosky sa môže líšiť až o 6 % od fakturačných rozmerov. Rozmery dreva Massaranduba sa menia pod vplyvom rozličných podmienok v okolí kde sa drevo inštaluje – môže dochádzať k povrchovým prasklinám a deformovaniu dosky. Prasklinám na rezných koncoch dosiek, zamedzíte napr. použitím ochranného prípravku REMMERS Induline SW 910. 

Tento opis zosychania a praskania dreva sú prirodzené vlastnosti dreva a nemôžu byť predmetom reklamácie. 

Drevo nie je farebne jednotný materiál a každá doska z dreva má svoj vlastný charakter, v závislosti na lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochádza. Hoci dosky môžu pochádzať z toho istého zdroja, môžu vykazovať rozdiely vo vláknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske. 

Materiál by sa pred inštaláciou mal skontrolovať. Všetky poškodenia a kazy sa pred inštaláciou musia nahlásiť predajcovi. Začiatok inštalácie znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu. Inštaláciu by mal vykonať profesionálny/odborne vyškolený montážnik/realizátor. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku. Je nutné dodržiavať inštalačnú príručku.

7. ŠPECIÁLNE KLIMATICKÉ PODMIENKY: 

Výrobky sa dodávajú s predpokladom, že klienti skontrolovali, či sú výrobky vhodné na zamýšľaný účel. Za určitých klimatických podmienok sa drevina Massaranduba môže správať inak, ako je uvedené v tomto popise.